Základní pojmy:

"Sklo" - texty psané v místnosti, viditelné všem (daný uživatel vidí i své šeptání, které ostatní nevidí)

"Šeptání" - soukromé

Doplňování nicků (přezdívek) přes klávesu "TAB":

Kdykoliv chcete při psaní textu napsat nick, stačí napsat jeho počáteční písmena a stisknout klávesu TAB. Z více možností lze vybírat opakovaným stisknutím.

 

Lomítkové příkazy se vpisují do chatovací kolonky v místnosti:

Příkazy pro všechny uživatele

Levý Alt+X  Skok do pole pro psaní textu
Levý Alt+S Skok do šeptajícího pole se seznamem uživatelů
/info nick Vyvolá v novém okně profil daného uživatele
/pro nick
/info Otevře se dialogové okno, kam se napíše nick a následně se otevře profil uživatele
/m nick  Šeptání danému uživateli
/s nick 
/v nick  Odešle - uloží vzkaz danému uživateli
/vzkaz nick Otevře se okno na psaní vzkazu danému uživateli
/his  Otevře se okno s historií textů v místnosti
/all Funguje pouze v šeptacím módu - vzkaz se odešle všem uživatelům - "na sklo"
/exit Opuštění místnosti

Příkazy pro správce místnosti - Dočasné správce (DS) a Stálé správce (SS) místnosti

/kick nick důvod Vykopnutí (vyhození) uživatele z místnosti
/k nick důvod
/unkick nick Anuluje vyhození uživatele a umožnění opětovného vstupu uživatele
/admin nick Předání dočasného správce místnosti
/a nick
/cls  (pouze pro SS) Vymazání skla místnosti - odstraní veškeré texty na skle (ovšem lze nahlédnout zpětně v historii příkazem /his)