Pravidla pro fotografie - obecně

 

V první řadě fotografie nesmí porušovat Listinu základních práv a svobod, Ústavu ČR a zákony ČR a ratifikované mezinárodní smlouvy.

 

Do profilu a do fotogalerie je zakázáno vkládat:

Fotografie s tématem erotickým a pornografickým. Opakované vkládání fotografií s erotickou či pornografickou tématikou je řešeno několikadenní blokací přístupu na server Lidé.cz.

Fotografie s tématem rasistickým a nacistickým. Co se týká fotografií s nacistickou či rasistickou tématikou, též se řeší blokací přístupu na server Lidé.cz a současně může být předáno k řešení Policii ČR pro porušování základních lidských práv a svobod.

Fotografie se zakázaným tématem mohou být bez varování vymazány administrátorem. Bude-li i přes vymazání fotografií uživatel opakovaně vkládat fotografie s nepovolenou tématikou, bude mu zablokován přístup na Lidé.cz. Administrátor má taktéž právo mazat fotografie, je-li na nich uživatel s uživatelem, který si nepřeje zveřejnění v jeho infu či profilu.

Nadále má administrátor právo vymazat cizí fotografie - tj. fotografie celebrit či fotografie jiného uživatele. IP se blokuje v tom případě, pokud uživatel i po vymazání těchto fotografií je neustále vkládá ke schválení (hlavní, profilové foto, portrét) či si je vkládá do galerie.

 

 

Pozn.: Fotografie do fotogalerie nejsou schvalovány, fotografie na profil (profilové, hlavní a portrét) jsou schvalovány brigádníky.

 

Profil - hlavní foto, profilové fotografie

Hlavní foto a profilové foto je schvalováno brigádníky. (brigadnik01, brigadnik02, brigadnik04, brigadnik05 - viz rozpis admin).

HLAVNÍ FOTO...

 

PROFILOVÉ FOTO...